مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندس صنایع
  /دانشگاه دانشگاه رازی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی استراتژیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com