مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
    گرایش شبکه /دانشگاه تهران
  • 1387 تا 1393
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15
https://.com