مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1388
    کارشناسی حسابدار
    گرایش صنعتی ، ناپیوسته /دانشگاه آزاد نراق / معدل 14
https://.com