مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد شیمی صنایع غذایی
  گرایش کشاورزی /دانشگاه دامغان

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فروشگاه تپلی
  مالی و حسابداری/ مدیریت و حسابداری
 • دی ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  لبنیات طالبی
  صنایع غذایی/ مهندس کنترل کیفی

  توضیحات: به دلیل عدم سرویس رفت و امد و تایم نامناسب کاری منصرف شده ام.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری آریا نگار پاسارگاد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com