مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ارشاددماوند / معدل 16.55

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  بیمه کار افرین
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • اسفند ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت مهندسی تفکر
  مسئول دفتر/ مسولیت دفتری
 • تیر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱
  اموزشگاه علوم
  دستیار استاد

سوابق آموزشی پژوهشی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com