مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه الزهرا
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  بانک قرض الحسنه مهر ایران
  مهندسی صنایع/ عضو تیم پژوهش

  توضیحات: مستند سازی فرایندهای جاری در شعب و بخش سازمان و تحقیقات
  رسم دیاگرام فرایندها در نرم افزار Business Plan
  بهبود فرایندها با برنامه ریزی و تغییر روند آنها جهت بازدهی بالاتر

 • مهر ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰
  شرکت صدف لعاب یزد
  مالی و حسابداری/ کارمند بخش مالی

  توضیحات: انجام محاسبات مالی و حسابداری و سند زدن مدارک مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت MBA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Plan
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: زبان آموز در موسسه سفیر
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com