مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1395
    کارشناسی ارشد معماری
    گرایش معماری /دانشگاه دانشکده شهید محمد منتظری مشهد 86-89 / دانشکده غیر انتفاعی خاوران مشهد 89-92 / دانشگاه آزاد مشهد 92-95 / معدل 16
https://.com