مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا 1395
  دکتری مدیریت حرفه ای ( DBA )
  گرایش مارکتینگ /دانشگاه دانشگاه تهران
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA
  گرایش مارکتینگ /دانشگاه موسسه آموزشی بهار
 • 1381 تا 1383
  فوق دیپلم کشاورزی
  گرایش تولیدات دامی /دانشگاه تبریز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  پارس حیان
  بازاریابی و فروش/ مدیر برند

  توضیحات: تهیه برنامه برندینگ تحلیل و انالیز بازار
  مانیتور کردن رقبا نظارت بر بازار
  استراتژی های بازاریابی و فروش تهیه کمپین های تبلیغاتی
  بالا بردن آگاهی از برند
  قیمت گذاری و پیش بینی فروش
  برنامه ریزی پرموشن های فروش
  برنامه ریزی و تدوین برنامه های مارکتینگ
  بازدید از مراکز عرضه

 • بهمن ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۶
  ابشار س‍‍پید صدف
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و بازاریابی

  توضیحات: هدایت تیم فروش/ بازدید دوره ای / برسی عملکرد بازاریابان
  شناسایی نقاط ضعف و آموزش / برنامه ریزی برای دست یابی به تارگت / پیگری وصول و مطالبات/مسیر بندی
  تهیه برنامه مارکتینگ
  تهیه پرموشن فروش
  برند سازی
  مانیتور کردن رقبا
  تهیه گزارش های میدانی از بازاریابان و تحلیل گزارش ها

 • بهمن ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۰
  راسن درمان ( نمایندگی کمپانی GSK )
  بازاریابی و فروش/ مدیر منطقه

  توضیحات: هدایت تیم فروش بازدید دوره ای برسی عملکرد بازاریابان
  شناسایی نقاط ضعف و آموزش برنامه ریزی برای دست یابی به تارگت پیگری وصول و مطالباتمسیر بندی تارگت گذاری

 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  دایا پخش (نمایندگی کمپانی P&G )
  بازاریابی و فروش/ سرپرست بازاریابی و فروش

  توضیحات: هدایت تیم فروش/ بازدید دوره ای / برسی عملکرد بازاریابان
  شناسایی نقاط ضعف و آموزش / برنامه ریزی برای دست یابی به تارگت / پیگری وصول و مطالبات/مسیر بندی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مدیریت استراتژیک برند 30 ساعت 1394 سازمان مدیریت صنعتی
 • 1390
  مدیریت بازار یابی و فروش ( سازمان مدیریت صنعتی )
 • 1390
  مدیریت بازار یابی و فروش 30 ساعت 1390 سازمان مدیریت صنعتی
 • 1390
  اصول و فنون مذاکره 30 ساعت 1390 سازمان مدیریت صنعتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به مطالعه کتابهای رومان ، تاریخی و فلسفی
 • ورزش مورد علاقه پیاده روی ؛ اسکواش ، بولینگ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • اصول برقراری ارتباط
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با انواع بازار و فروش مویرگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک های مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل فروش (وصول و مطالبات)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هدف گذاری بر اساس sku و "Universe"
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هدایت و رهبری تیم فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیش بینی فروش (forcast )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش اصول ، CBD و POSM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مانیتورینگ فروش و برسی علل عدم دستیابی به تارگت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایجاد برنامه های انگیزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برند سازی و تهیه برنامه مارکتینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه امکان سنجی / بیزینس پلن
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول برقراری ارتباط
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با انواع بازار و فروش مویرگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک های مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل فروش (وصول و مطالبات)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هدف گذاری بر اساس sku و "Universe"
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هدایت و رهبری تیم فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیش بینی فروش (forcast )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش اصول ، CBD و POSM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مانیتورینگ فروش و برسی علل عدم دستیابی به تارگت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایجاد برنامه های انگیزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برند سازی و تهیه برنامه مارکتینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه امکان سنجی / بیزینس پلن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com