مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مديريت
  گرایش دولتي /دانشگاه آزاد اسلامي

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  شركت پخش البرز
  مالی و حسابداری/ حسابرس داخلي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالي و حسابداري
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالي و حسابداري
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com