مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  الکتریکی
  مهندسی برق/ فروشنده
 • شهریور ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
  تابلو برق سپاهان
  مهندسی برق/ مونتاژ کار تابلو
 • بهمن ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۹
  شخصی
  مهندسی برق/ برقکار
https://.com