مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی
    گرایش ریخته گری /دانشگاه صنعتی سهند تبریز / معدل 15
https://.com