مختصری از من

برای پیشرفت و ارتقا در حوزه زبان و بازرگانی، در دوره مکاتبات بازرگانی و همچنین برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی ثبت نام کرده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت پارسا تایر
  کارشناس سفارشات خارجی

  توضیحات: برگزاری جلسه با حضور مهمانان خارجی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس در موسسه زبان

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com