مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداري
  گرایش بازرگاني /دانشگاه ازاد / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گلوبال پترو تك كيش
  مسئول دفتر/ كارشناس پيگيري
 • شهریور ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  ايران هيونداي
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر وكمك حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  توسن تجارت ايرانيان
  مسئول دفتر/ كارشناس اداري
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  مهر الكترونيك كاسپين
  مسئول دفتر/ كارشناس اداري

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • روسای دفاتر مدیران
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روسای دفاتر مدیران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com