مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1382
    دیپلم رایانه
    / معدل 13.06

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
https://.com