مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه الزهرا

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک: expert

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک: expert
https://.com