مختصری از من

من فردی مسئولیت پذیر هستم و به دنبال پیشرفت و یادگیری بیشتر در کار و زمینه تحصیل خود می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش معماری سیتم های کامپیوتری /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 17.92
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه صنعتی همدان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  ارتباطات بارقه پردیس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فنی

  توضیحات: پیاده سازی دمودلاتورهای (نرخ بالا و نرخ پایین) بر روی برد الکترونیکی XILINX FPGA با زبان پایده سازی VHDL.
  شبیه سازی و پیاده سازی الگوریتم هایDSP بر روی سخت افزار XILINXFPGA با ابزارSystem Generator.
  بررسی مسئلهTIMING الگوریتم ها در هنگام پیاده سازی آن ها.
  کار با پروتکل ارتباطی PCI EXPRESS GEN1.
  کار با پورت ارتباطی SERIAL و ETERNET برای درایو کردن XILINX FPGA.
  طراحی و پیاده سازی Graphical Interface برای ارتباط با بردهای کنترلی ARM و XILINXFPGA با زبان++ VISUAL C.
  طراحی ، پیاده سازی و دیباگ Graphical Interface به زبان #C.
  تبدیل الگوریتم هایDSP از زبان MATLAB به زبان ++C.
  طراحی و پیاده سازی Graphical Interface برای کنترل Synthesizer و Tuner.
  کار با SQL DATA BASE برای ذخیره داده ها در Graphical Interface .

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  فناوران هژیر
  سخت افزار و شبکه/ کا آموز

  توضیحات: تعمیر قطعات الکترونیکی.
  منتاژ سیستم های کامپیوتری.
  پیاده سازی شبکه های کامپیوتری.
  پشتیبانی سرور های بانکی.
  پشتیبانی سرور های شبکه بانکی.
  پشتیبانی فنی.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس برنامه نویسی ++c تدریس برنامه نویسی VHDL تدریس برنامه نویسی VERILOG تدریس الکترونیک دیجیتال تدریس VLSL تدریس مدار منطقی تدریس مدارالکتریکی تدریس معماری سیستم های کامپیوتری تدریس شبکه های کامپیوتری

پروژه ها

 • 1395
  مقاله با عنوان Dynamic Cache Partitioning Graphics Processing Unit
  نویسنده مقاله

  توضیحات: مقاله در راستای پایان نامه

 • 1394
  Simulate multiplier circuit in static CMOS logic
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی

 • 1394
  DNA adaptation problem by using Spark framework and MapReduce technique
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی

 • 1394
  Write fault simulation and product test vector for logic circuit
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی

 • 1394
  Mobile wireless sensor network and detect hand clap
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی

 • 1394
  مقاله با عنوان Optimal Energy Consumption in Passive Optical Network
  نویسنده مقاله
 • 1393
  stopwatch
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی

 • 1393
  Mips Architecture
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی

 • 1393
  Crossroad in proteus
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی

 • 1393
  sokoban
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی (الگوریتم های جستجو)

 • 1392
  minesweeper
  برنامه نویس و پیاده ساز

  توضیحات: پروژه دانشجویی

افتخارات

 • 1395
  انتشار 2 مقاله علمی
 • 1395
  کسب رتبه 2 در رشته کامپیوتر دانشگاه محل تحصیل
 • 1393
  کسب مدال طلا شنا غرب کشور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به ورزش شنا
 • علاقه مند به گسترش توانایی های علمی و فردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: +NETWORK
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: C
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: ++C
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: #C
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: JAVA
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: Python
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: HTML
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: PHP
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: CSS
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: SQL
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: MATLAB
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: VHDL
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: VERILOG
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: SYSTEM C
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: HSPICE
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: CADANCE
 • برنامه نویسی سیستم‌های نهفته (embedded programming)
  80% Complete
  عنوان مدرک: AVR
 • برنامه نویسی سیستم‌های نهفته (embedded programming)
  80% Complete
  عنوان مدرک: ARM

ابزار و نرم افزار

 • ModelSim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ActiveHDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Booksim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • GPGPU Sim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Processor Unit (GPU)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireless Ad hoc Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Website Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux Operating System
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • System Generator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx Vivado Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plan Ahead
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx boards and parts
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • leonardo spectrum
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • synopsys
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: +NETWORK
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: C
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: ++C
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: #C
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: JAVA
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: Python
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: HTML
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: PHP
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: CSS
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: SQL
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: MATLAB
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: VHDL
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: VERILOG
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: SYSTEM C
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: HSPICE
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: CADANCE
 • برنامه نویسی سیستم‌های نهفته (embedded programming)
  80% Complete
  عنوان مدرک: AVR
 • برنامه نویسی سیستم‌های نهفته (embedded programming)
  80% Complete
  عنوان مدرک: ARM
https://.com