مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه اصفهان / معدل 15.94

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تولید برنامه های سنیفر با جاوا پژوهش در زمینه پروتکلهای شبکه ایتنرنت و نحوه فیلترینگ و امن سازی آن

پروژه ها

 • 1394
  طراحی و پیاده سازی یک فیلتر سخت افزاری برای پروتکل HTTP با استفاده ازFPGA
  کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی vhdl
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با مدارات fpga
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • NetBeans
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • wireshark
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی vhdl
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با مدارات fpga
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com