مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
  گرایش صنایع چوب و کاغذ /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 17.8

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام مقاله در زمینه تیمار حرارتی چوب صنوبر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • صنایع چوب و کاغذ
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • صنایع چوب و کاغذ
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com