مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۷۷ تا هم اکنون
  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1383
  - آموزش علوم کامپیوتر به پرسنل بیمارستان فوق تخصصی نفت - آموزش برنامه نویسی در فرهنگ سرای صدف

پروژه ها

 • 1393
  کارت هوشمند سلامت نفت
  مسوول فنی کارت هوشمند سلامت

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com