مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد حقوق
    گرایش خصوصی /دانشگاه آزاد / معدل 19

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    دفتر وکالت
    مسئول دفتر/ مشاور و مسیول دفتر
https://.com