مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1374
  دکتری پزشکی
  گرایش عمومی /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  پزشک عمومی
  پزشکی درمانیپرستاری/ پزشک

  توضیحات: فعالیت در درمانگاههای شهر تهران

 • شهریور ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  شبکه بهداشت درمان شازند
  پزشکی درمانیپرستاری/ پزشک خانواده

  توضیحات: از کاندیداهای ریاست شبکه

 • شهریور ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵
  شبکه بهداشت درمان خداآفرین
  پزشکی درمانیپرستاری/ پزسک خائواده

  توضیحات: تقدیر نامه از نماینده محترم شهرستان
  پزشک نمونه شهرستان
  تقدیرنامه جهت کار با سامانه سیب

 • شهریور ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۶
  رجا
  پزشکی درمانیپرستاری/ پزشک قطار
 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۵
  بیمارستان رسالت تهران
  پزشکی درمانیپرستاری/ پزشک اورژانس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پروانه مطب تهران
 • 1389
  AMC MCQ EXAM PASSED

افتخارات

 • 1395
  پروانه مطب شهر تهران
 • 1394
  پزشک نمونه شهرستان خدا آفرین
 • 1394
  پزشک نمونه شهرستان خداآفرین

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوبار آیلتس توتال اسکور 7 در سالهای 2009
https://.com