مختصری از من

اینجانب عاطفه بزرگ گشتی دانشجوی رشته حسابداری در دانشکده رودکی تنکابن میباشم، و با توجه به سوابق تحصیلی در رشته امور بانکی (مقطع کاردانی ) ، و رشته حسابداری ( مقطع کارشناسی ) همچنین آمادگی و انگیزه ذاتی برای فرصت های شغلی مناسب تمایل به همکاری با مراکز خدمات حسابداری را از طرف خود اعلام می نمایم.

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    گرایش بازرگانی /دانشگاه رودکی تنکابن / معدل 16
  • 1392 تا 1394
    فوق دیپلم امور بانکی
    /دانشگاه رودکی تنکابن / معدل 17
https://.com