مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه مازندران

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

  توضیحات: در این سمت علاوه بر مسئول دفتری، وظیفه Help Desk را نیز بر عهده داشتم.

 • تیر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارمند واحد استعلام

  توضیحات: در این واحد به شناسایی مدیونین بانک ها و شرکت های طرف قرارداد از طریق سایت ها، پایگاه داده ها و سایر منابع می پرداختم. ضمن اینکه عمده فعالیت بنده در این واحد جمع آوری و نگهداری اطلاعات به دست آمده در پایگاه داده بود. برای این کار از نرم افزار Access استفاده می کردم.

 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  آموزشگاه علم و صنعت کامپیوتر نیکان بابل
  مسئول دفتر/ مدیر شعبه فرعی

  توضیحات: در این شعبه فرعی وظیفه ثبت نام، برگزاری کلاس، تنظیم قرارداد با اساتید و... را بر عهده داشتم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com