مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره
  گرایش مشاوره ی شغلی /دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی روان شناسی
  گرایش صنعتی و سازمانی /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کلینیک ترک اعتیاد آفتاب مهرورزی
  پزشکی درمانیپرستاری/ روان شناس

  توضیحات: برگزاری گروه درمانی برای معتادین به شیشه. هرهفته در مرکز به همراه روان شناس بالینی معتادین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله پایان نامه کارشناسی ارشدبا موضوع: بررسی رابطه عزت نفس، ترس از موفقیت و تحمل ابهام با رضایت شغلی کارآفرین نوپا حوزه فن آوری اطلاعات

پروژه ها

 • 1390
  کارورزی
  روان شناس صنعتی

  توضیحات: از کارکنان کارخانه مکاپ تست های بهرهوری و خلاقیت گرفته و به تحلیل آن پرداخته شد.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت داوطلبانه در انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DSMآسسیب شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: DSM5

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DSMآسسیب شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: DSM5
https://.com