مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی روانشناسي
  گرایش روانشناسي /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com