مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  ناریا نت
  مسئول دفتر/ کافی نت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com