مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی کل
  گرایش علوم اجتماعی و انسانی /دانشگاه آزاد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ رئیس اداره تشریفات، ارتباطات و اطلاع رسانی

  توضیحات: به مدت دو سال کارشناس ارتباطات و اطلاع رسانی در روابط عمومی شرکت طرح و اندیشه بهسا زملت
  به مدت دو سال رئیس ارتباطات و اطلاع رسانی در روابط عمومی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
  به مدت یک سال رئیس تشریفات، ارتباطات و اطلاع رسانی در روابط عمومی شرکت طرح و اندیشه
  کارمند نمونه به مدت دو سال پی در پی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روابط عمومی و تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناسی مدیریت فرهنگی و همچنین مسلط به برنامه های وب و فتوشاپ و....

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ،ایلیوستریتو، آفیس، برنامه نویسی و پشتیبانی وب
  60% Complete
  عنوان مدرک: در هر مورد مدرک از آموزشگاه های مرتبط وجود دارد

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناسی مدیریت فرهنگی و همچنین مسلط به برنامه های وب و فتوشاپ و....
https://.com