مختصری از من

در حال حاضر مشغول دفاع از پایانامه ارشد می باشم که تا دو ماه دیگر مدرک کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی (ژئوتکنیک)اخذ خواهد شد.
مدارک نظارت و اجرا پایه 3 نظام مهندسی نیز در حال انجام امور اداری توسط سازمان می باشد که تا 2 الی 3 ماه دیگر اخذ می شود.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد زنجان

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  اتاق بازرگانی تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: اجرای ساختمان پیش ساخته به صورت پیمان

 • آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴
  ساختمان مسکونی
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • تیر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۱
  بیمارستان 150تختخوابی نجف آباد اصفهان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • دی ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 2 تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر

ابزار و نرم افزار

 • Plaxis
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com