مختصری از من

بسیار علاقه مند به استفاده عملی وکاربردی از دانش وتکنیکهایی که تاکنون اموخته ایم هستم واز هر نوع تجربه جدید در زمینه کاری بسیار استقبال میکنم در کار گروهی در انجام وظایفی ک به عهده ام گذاشته شود بسیار با تعصب ومسولیت پذیر هستم و درهر رشته یاموضوعی که وارد شوم به زودی وبا تلاش خودم را به جایگاه مطلوب میرسانم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی زیست شناسی سلولی ومولکولی
  گرایش زیست فناوری /دانشگاه کاشان / معدل 16.86

پروژه ها

 • 1395
  پایان نامه
  همکار اصلی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به شرکت در کلاسهای ورزشی ،وهمکاری ومشارکت در انواع فعالیت های جمعی فرهنگی واجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زیست فناوری_ایمنی شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی فوق لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word-power point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زیست فناوری_ایمنی شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی فوق لیسانس
https://.com