مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    گرایش سازه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 15

پیشینه شغلی

  • اسفند ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۲
    شرکت هسا
    مهندسی عمران/ معماری/ مهندس ناظر
https://.com