مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد / معدل 14
 • 1387 تا هم اکنون
  کارشناسی کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد / معدل 14
 • 1385 تا هم اکنون
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه اموزشکده فنی پسران شهرکرد / معدل 13

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دانشگاه ازاد اسلامی واحد فارسان
  مالی و حسابداری/ مدرس
 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت حسابداری و حسابرسی
  مالی و حسابداری/ کمک حسابرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1391
  تدریس در درس های اصول حسابداری 1 و حسابداری صنعتی 3 و اصول حسابداری 2 و حسابداری مالیاتی
 • 1391
  تدریس در درس های اصول حسابداری 1 و 2 و 3 و حسابداری صنعتی 3 و حسابداری مالیاتی

افتخارات

 • 1391

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری و حسابرسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری و حسابرسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com