مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه آزاد واحدخمین / معدل 17.2
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه عمران وتوسعه / معدل 13.14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت شیشه همدان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس it

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1394
  شمارش محصولات
  ارتباط پروژه با شبکه داخلی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتسال،عکاسی،رانندگی،شنا
 • فوتسال،شنا،عکاسی،رانندگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه،فروش،
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSM،BI،DSS،EIS،MIS،DBMS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه وتحلیل سیستم ها وروش ها
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرارای
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی +C,#C
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه،فروش،
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSM،BI،DSS،EIS،MIS،DBMS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه وتحلیل سیستم ها وروش ها
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com