مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ازاد / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com