مختصری از من

پر کار و پر تلاش ، صادق وقابل اعتماد ، قائل به سلسله مراتب سازمانی ، منعطف و مسئولیت پذیر ، متعهد به سازمان ، روابط عمومی خوب

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش – گرایش تشکیلات و روشها /دانشگاه آزاد فیروز کوه / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۵
  سرپرست اداری و منابع انسانی در شرکتهای طراحی ومهندسی قطعات کرمان خودرو و قوای محرکه کرمان خودرو(از سال 89-82)  تعداد نیروی انسانی 200 نفر – تعداد نیروی تحت سرپرستی 6 نفر مدیر اداری و منابع انسانی در شرکت طرح واندیشه بهساز ملت وابسته به بان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری ، آموزش و منابع انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدیریت منابع انسانی به مدت 6 ماه از مدیریت صنعتی 2- دوره مدیریت امور کارگزینی و پرسنلی از مدیریت صنعتی 3-مدیریت اداری و اصول سرپرستی کارکنان از مدیریت صنعتی 4-میزان طراحی و اثر بخشی آموزش از موسسه فن آوران 5-استخدام بهترینها از موسسه اسپاد 6-مدیریت و روشهای خلاقانه حل مساله از مشاوران رهاورد تلاش ارغوان 7- مهارتهای زندگی (برقرار ارتباط موثر ) از شرکت طرح واندیشه بهساز ملت 8-دوره اصول وفنون مذاکره از شرکت طرح واندیشه بهساز ملت 9- فن بیان و سخنرانی از شرکت طرح واندیشه بهساز ملت 10-آموزش ساماندهی محیط کار 5s از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت 11-دوره نخبگان تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان
 • 1395
  1-مدیریت منابع انسانی به مدت 6 ماه از مدیریت صنعتی 2- دوره مدیریت امور کارگزینی و پرسنلی از مدیریت صنعتی 3-مدیریت اداری و اصول سرپرستی کارکنان از مدیریت صنعتی 4-میزان طراحی و اثر بخشی آموزش از موسسه فن آوران 5-استخدام بهترینها از موسسه اسپاد 6-مدیریت و روشهای خلاقانه حل مساله از مشاوران رهاورد تلاش ارغوان 7- مهارتهای زندگی (برقرار ارتباط موثر ) از شرکت طرح واندیشه بهساز ملت 8-دوره اصول وفنون مذاکره از شرکت طرح واندیشه بهساز ملت 9- فن بیان و سخنرانی از شرکت طرح واندیشه بهساز ملت 10-آموزش ساماندهی محیط کار 5s از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت 11-دوره نخبگان تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • -توانایی رهبری و مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی -توانایی ایجاد نظم و انضباط در محیط های کاری -توانایی انجام مصاحبه استخدامی واستقرار فرآیند مناسب جذب نیرو در سازمان -توانایی برنامه ریزی، برگزاری و هماهنگی جلسات ، سمینار و گردهمایی در سازمان -توانای
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • excel-powerpoint- Microsoft Worde
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • -توانایی رهبری و مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی -توانایی ایجاد نظم و انضباط در محیط های کاری -توانایی انجام مصاحبه استخدامی واستقرار فرآیند مناسب جذب نیرو در سازمان -توانایی برنامه ریزی، برگزاری و هماهنگی جلسات ، سمینار و گردهمایی در سازمان -توانای
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com