مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت وسیالات /دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(تبریز ) / معدل 15.75

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت کربنات سدیم کاوه
  فیتر
 • خرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  شرکت احداث عسلویه فاز17-18
  کمک فیتر

پروژه ها

 • 1394
  شبیه سازی و مطالعه فرسایش و رسوب در شبکه آب شرب شهری با نرم افزار واتر جیمز

دانش تخصصی

 • آشنایی با نقشه های آیزو،p&id،plot-plan
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برشکاری،فیتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت صنعت توسعه فلات قاره
 • اتوکد،سالیدورک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با نقشه های آیزو،p&id،plot-plan
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برشکاری،فیتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com