مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم الکترونیک
  گرایش تعمییر تلوزیون / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  هوو مرکزی
  بازاریابی و فروش/ فروشندگی لوازم یدکی سنگین

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی با نرم افزار حسابداری زئوس
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com