مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  از سال 80همزمان با ورود به دانشگاه يك پخش موادغذايي در محل تحصيلم ماهشهر تاسيس كردم و بعد از اتمام درس در اهواز كه محل سكونت خودم بود پخش موادغذايي را به اهواز منتقل كردم در سال 86 به دليل خدمت مقدس سربازي به اجبار پخش را منحل و در زمان خدمت به ويزيتوري پ
  بازاریابی و فروش/ مديريت فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مهندسي فروش، مديريت اجرايي EMBA,...

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مهندسي فروش، مديريت اجرايي EMBA,...
https://.com