مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی معدن
  گرایش فرآوری مواد معدنی /دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف /دانشگاه آزاد شاهرود

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت عکس خودکار ایرانیان
  مدیر اجرایی

  توضیحات: ساماندهی به شرایط مالی پرسنلی پشتیبانی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت سما
  بازاریابی و فروش/ کارمند

  توضیحات: تکمیل دیتابیس مورد نیاز جهت پیشبرد پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پژوهش الکتروشیمیایی فلز مس
 • 1393
  پژوهش در رابطه با الکتروشیمیایی فلز مس

پروژه ها

 • 1393
  ماهانامه تخصصی پژوهشی ملزومات دندانپزشکی
  سرپرست پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com