مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تولید صنعتی /دانشگاه دانشگاه آزاد سمنان

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مشتری مداری
https://.com