مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظارش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد ،این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب می شود و سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور البرز

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  سپنتاالکترونیک ایرانیان
  فروش
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  آموزشگاه قلم چی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مشاور آموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: upper intermediate
https://.com