مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  دیپلم برق
  گرایش الکترونیک

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۵
  فروشگاه
  مالی و حسابداری/ فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Edius & windows & internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com