مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه غیرانتفاعی باختر - آزمون سراسری دولتی / معدل 14.9

افتخارات

 • 1380
  مقام سوم تنیس استان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com