مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش مدیریت استراتژیک /دانشگاه ازاد رشت / معدل 17.63
 • 1379 تا 1385
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه ازاد قزوین / معدل 12.73

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کاغذ اندیشه ماندگار
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر کارخانه
 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  کاغذ اندیشه ماندگار
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر پروژه

  توضیحات: کارخانه با هدف تولید ورق و کارتن در طول این دوره نصب و راه اندازی گردید و در شهریور 94 به بهره برداری رسید .

 • مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  کارتن ایران
  مهندسی صنایع/ مدیر واحد انبارها و برنامه ریزی مواد
 • آذر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۲
  کارتن ایران
  مهندسی صنایع/ رئیس واحد انبارها و برنامه ریزی مواد

  توضیحات: به موضوعاتی مختلفی از جمله نقطه سفارش اقلام مورد نیاز ، کنترل موجودی انبارها ، سفارش بهینه اقلام ، حذف و بهینه سازی اقلام غیر ضروری انبارها و برنامه ریزی مواد مورد نیاز پرداخته شد .

 • تیر ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۹
  کارتن ایران
  مهندسی صنایع/ سرپرست واحد انبار قطعات یدکی
 • مرداد ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷
  کارتن ایران
  مهندسی صنایع/ کارشناس واحد انبار قطعات یدکی
 • فروردین ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۶
  صنایع کاغذ سازی کاوه
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس واحد نت

  توضیحات: در واحد تعمیرات و نگهداری شرکت مشغول به فعالیت بودم و در طول دوره حضور برنامه PM و EM ماشین آلات برنامه ریزی ، بهبود و اجرا میگردید .

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله ای با عنوان : Analysis of Factors Affecting Organizational Agility در مجله singaporean journal چاپ گردید .
 • 1395
  مقاله ای با عنوان : The Role of Intellectual Capital Value in the Organization در مجله arabian group of journal چاپ گردید .
 • 1394
  مقاله ای با عنوان : Employees Empowerment in organization در مجله kuwait chpter of arabian journal چاپ گردید .

پروژه ها

 • 1393
  راه اندازی کارخانه تولید ورق و کارتن
  مدیر پروژه
 • 1389
  اجرای سیستم یکپارچه برنامه ریزی تولید و انبارها
  کارشناس ارشد پروژه
 • 1388
  کاهش موجودی انبار و حذف اقلام غیر ضروری
  کارشناس ارشد پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیستمهای کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبارها از مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • توسعه مدیریت و رهبری
  100% Complete
  عنوان مدرک: از سازمان BECG
 • مدیریت کیفیت فراگیر
  100% Complete
  عنوان مدرک: از سازمان MOODY
 • بازاریابی و فروش حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: از سازمان IQS
 • کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی انبارها از مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ابزار و نرم افزار

 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: چهار ترم در جهاد دانشگاهی
دانش تخصصی
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیستمهای کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبارها از مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • توسعه مدیریت و رهبری
  100% Complete
  عنوان مدرک: از سازمان BECG
 • مدیریت کیفیت فراگیر
  100% Complete
  عنوان مدرک: از سازمان MOODY
 • بازاریابی و فروش حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: از سازمان IQS
 • کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی انبارها از مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
https://.com