مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده امام علی (ع) یزد / معدل 14
 • 1390 تا 1392
  دیپلم کامپیوتر
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵
  دانشکده امام علی (ع) یزد
  مسئول کارگاه کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com