مختصری از من

علاقه مند به کار های تیمی و باعث توسعه شرکت شوم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  سیفیه بتن
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  اراک تیرچه
  مالی و حسابداری/ حسابدار

پروژه ها

 • 1386
  دانشگاه ازاد خاتم الانبیا
  حسابدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی .NGO

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com