مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه غیر انتفاعی شاهرود

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت اهاب
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس اجرا

  توضیحات: اجرا شمع وریب و تعریض رکتیفایر حفاری تقسیم مسافرهای ایستگاه ارماتوربندی ولاینیک تراز سکو

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  پیمانکاری ساخت کارخانه
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

دانش تخصصی

 • تست جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد و افیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تست جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com