مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد علوم سیاسی
  گرایش علوم سیاسی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۷
  دانشگاه غیر انتفاعی روزبه
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس دانشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
 • 1390
 • 1390

پروژه ها

 • 1390
  سلسه مقالات تروریسم و انواع آن
  نگارنده مقاله

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سیاسی اجتماعی ، علمی پژوهشی، فرهنگی اداری و غیره...
 • سیاسی اجتماعی، علمی پژوهشی، فرهنگی و آموزشی، اداری و غیره...
 • سیاسی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد علوم سیاسی
https://.com