مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی و مهندسی تهران مرکز
 • 1383 تا 1386
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی نرجس سمنان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت خدمات مدیریت سیماتین
  حضور در گروه اجرایی نمایشگاه بین المللی پسماند و بایومس دوره سوم و همچنین در نمایشگاه آموزش دوره اول
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت خدمات مدیریت سیماتین
  نماینده شرکت در دبیرخانه اولین دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی پسماندو بازیافت و بایومس در محل سازمان محیط زیست استان البرز و حضور در کادر اجرایی نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت خدمات مدیریت سیماتین
  مسئول پشیتیبانی از سایت دومین نمایشگاه بین المللی پسماند وبازیافت و بایومس و همچینین مسئول هماهنگی و دسته بندی مقالات کنفرانسهای علمی که در حاشیه نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و همچینی حضور در کادر اجرایی نمایشگاه
 • آذر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت فناوران فراافزار
  مسئول دفتر/ منشی و کارمند اداری

  توضیحات: منشی و همچنین مسئول فاکتورهای فروش و ارسال بسته های فروش و کارهای اداری و بانکی شرکت

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۰
  شرکت خدمات مدیریت سیماتین
  مسئول جمع آوری و دسنه بندی پروزه های سرمایه گذاری استان البرز و همچینین نماینده شرکت در دبیرخانه همایش فرصت های سرمایه گذاری استان البرز سال1390 در محل استانداری البرز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری دوره مقدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری دوره مقدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com