مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علم وفرهنگ / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هر گونه فعالیت فرهنگی و ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • ورد و اکسل
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com