مختصری از من

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
    دفتر طراحی میکا به مدت 6 ماه - دفتر طراحی گویا به مدت یک ماه - استودیو طراحی هنرنما یک ماه - مسئول واحد تبلیغات فروشگاه زنجیره ای تارا به مدت 2سال و سه ماه
    هنر/طراحی/ طراح تبلیغات
https://.com